Prislappen för att renovera badrummet kan se väldigt olika ut eftersom det är många saker som påverkar den slutgiltiga summan. Om du planerar att renovera badrummet men inte har koll på hur mycket det kan kosta kan denna artikel vara nyttig för dig att läsa om badrumsrenoveringar efter budget. Här får du en kortare presentation på vad som faktiskt kostar i en genomsnittlig badrumsrenovering.

Omfattning
Det säger sig självt att ett mindre badrum kostar mindre att renovera. Men det finns fler saker än så som spelar roll vad gäller renoveringskostnaden. Om du till exempel behöver byta ut både golv, väggar och badrumsinredningen så kommer det att kosta mer i jämförelse med om du bara byter ut enstaka inredningsdetaljer.

Anlitad hjälp
När du renoverar kan du behöva ta in hjälp, vilket kommer att kosta. Men även där spelar omfattningen roll. När du låter hantverkare sköta renoveringen kan du med hjälp av ROT-avdraget få det till ett bättre pris. Men kostnaden för anlitad hjälp är olika beroende på vilket företag du anlitar för uppdraget. Därför ska du jämföra de olika firmorna för att få det bästa priset.

Material och inredning
Sista saken som påverkar prislappen är dina inköp för det nya badrummet. Det gäller både inredningsdetaljerna men också materialen, verktygen och redskapen som du använder för att få allt på plats.

Den slutgiltiga kostnaden för badrumsrenovering
Nu när du är medveten om vad som påverkar den slutgiltiga prislappen vill vi göra det ännu tydligare med ett exempel på en genomsnittlig kostnad för en badrumsrenovering. Men innan vi går in på exemplet vill vi förtydliga att det bara är ett exempel på genomsnittet. Du kan komma undan både billigare och dyrare eftersom det är många faktorer som spelar in i den slutgiltiga summan och du själv sätter upp din budget. Här är ett exempel på vad en badrumsrenovering kan kosta:

Hantverkare (efter ROT-avdrag): omkring 30 000 sek och 60 000 sek.

Inredning, material m.m. : omkring 90-100 000 sek.

Alltså kan det slutgiltiga prislappen för din kommande badrumsrenovering bli omkring 150 000 sek. Men det kan också landa på mer än det, eller mindre. Det beror som sagt helt och hållet på omfattning.